Disclaimer

Deze website is een uitgave van de initiatiefgroep BLOK Y in samenwerking met Marc Koehler Architects..

Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder toestemming van de auteurs. Deze vrijblijvende informatie is bestemd om u een indruk te geven van het project. Voor de juistheid van deze informatie kan door ons echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, nog kan aan deze informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.