Samen opdracht geven

BLOK Y is een collectieve ontwikkeling. Jij bent opdrachtgever, samen met andere bewoners. Door samen te ontwikkelen hoef je niet alles in je eentje uit te zoeken, maar profiteer je van de schaalgrootte en snelheid die we als groep kunnen maken. Wij zorgen voor professionele planvorming, zodat jij je kunt richten op je eigen woning.

Stichting BLOK Y

Dit initiatief is ondergebracht in een stichting. De stichting heeft als doel het realiseren van een woonwerk-complex in Utrecht Oost. In eerste instantie door zich in te zetten voor het verbinden van afnemers aan het woon-werk concept.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • uitnodigen en werven van potentiele afnemers
  • creëren van een podium waar afnemers hun wensen kenbaar kunnen maken;
  • het organiseren van bijeenkomsten met de afnemers (ontwerpsessie en informatie);
  • stimuleren van onderzoek en innovatie op deelaspecten (duurzaamheid, flexibiliteit en bouwmethodiek);
  • het vertalen van concept naar uitvoerbaar plan (gebouw, financiële haalbaarheid).

Stuur ons berichten

Marc Koehler van Marc Koehler Architects en DeHoofden.nl is de architect van BLOK Y en de bedenker van Superlofts. Hij heeft het Superlofts concept dat al in Amsterdam en Delft wordt gerealiseerd voor Blok Y verder uitgewerkt .

website Marc Koehler Architects

Herald Roelevink van dolte stedenbouw is initiatiefnemer voor de ontwikkeling van Blok Y. Hij stond aan de wieg van de planontwikkeling van de Veemarkt en is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig ontwerp van deze wijk.

website dolte stedenbouw

Theo Stauttener is mede initiatiefnemer van Blok Y. Ondersteund door zijn bureau Stad2 levert hij de expertise voor het bepalen van de – financiële –  haalbaarheid.

website stad2

Arie Willem Stek is mede initiatiefnemer en zet zijn ervaring in op het gebied van de marketing voor de ontwikkeling van Blok Y.

website stekadvies

Parcifal van den Berg is mede initiatiefnemer en zorgt voor de kwaliteitsbewaking van het bouwproces.

website berg unlimited